Zorgorganisaties

Werving en selectie van vast en interim personeel voor zorgorganisaties is onze core business, al sinds onze oprichting in 1999. Terra Management Search  werft op het niveau van manager, directeur en bestuurder, zowel voor bedrijfskundige als zorgmanagementfuncties.

Daarnaast worden we door zorgorganisaties veelvuldig ingeschakeld voor begeleiding bij het invullen van vacatures voor toezichthouders.

Zorgorganisaties vragen om efficiëntie en zakelijkheid

Zorgorganisaties, zowel in de cure als in de care, moeten met minder financiële middelen meer en betere zorg leveren. Een hoge klanttevredenheid binnen de budgettaire kaders van de financiers vraagt om deskundig en gemotiveerd personeel.

Management wordt geacht steeds efficiënter en zakelijker te presteren. Terra Management Search onderzoekt in hoeverre een nieuwe collega beschikt over de ‘harde’ vaardigheden die hiervoor nodig zijn maar analyseert ook of zijn/haar persoonlijkheid en leiderschapsstijl aansluit bij uw organisatie. Zo zorgen we ervoor dat uw kandidaat niet enkel past in de functie maar ook aansluit bij de cultuur van uw zorgorganisatie.

Zorgorganisaties zijn voor Terra bekend terrein

Onze consultants kennen de regels in de zorg ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en governance goed. Ook zijn ze ruim bekend met de werkwijze van veel zorgorganisaties.

Maar iedere vacature vraagt om een uniek functieprofiel dat aansluit op de specifieke cultuur en de vraagstukken die spelen in een organisatie. Of het nu een vaste functie of een interim positie betreft, Terra helpt u bij het opstellen van een functieprofiel en het invullen van de vacature. Daarin zijn we heel succesvol, getuige onze lange lijst van opdrachtgevers.

Zorgorganisaties waar wij voor werken komen uit sectoren als:

 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Gehandicaptenzorg
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Huisartsenposten
 • Jeugdzorg
 • Medisch Specialisten Bedrijf (MSB)
 • Ouderenzorg
 • Thuiszorg
 • Verslavingszorg
 • Ziekenhuizen
 • Universitaire Medische Centra (UMC)
 • Zorg- en verpleeghuizen (VVT)

Lees meer over onze werkwijze over search of interim.