Woningcorporaties

Woningcorporaties ondervinden impact van Woningwet

De nieuwe Woningwet heeft naast een forse strategische impact ook grote invloed op de governance van woningcorporaties. Integriteit, transparantie en deskundigheid zijn de basisvoorwaarden voor een goed bestuur. De taken van woningcorporaties zijn door de nieuwe wetgeving verder ingekaderd en scherper vastgelegd en het extern toezicht is verstevigd. Als maatschappelijk ondernemer dient een woningcorporatie op transparante wijze verantwoording af te leggen. Dit heeft grote invloed op de gevraagde competenties (bijvoorbeeld heldere communicatie, openstaan voor inspraak) en de werkwijze van managementteams, bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties.

Woningcorporaties vinden nieuwe collega’s dankzij Terra

Door de zwaardere eisen die gesteld worden aan nieuwe functionarissen, zetten meer en meer corporaties bij de zoektocht naar nieuwe collega’s een executive search bureau in.

Terra Management Search begeleidt woningcorporaties steeds vaker bij de invulling van vacatures voor commissaris / lid raad van toezicht, bestuurder of manager. We regisseren de search procedures voor woningcorporaties strak, waardoor de eisen uit de governancecode in de benoemingsprocedure worden nagekomen. Bij managementfuncties, bijvoorbeeld in vakgebieden als wonen, verhuur, vastgoed, strategie, financiën en HRM, kan na de procedure direct tot benoeming worden overgegaan. Voor bestuurdersfuncties en voor posities in de raad van toezicht / raad van commissarissen, geldt dat de begeleiding van Terra in de regel leidt tot het probleemloos doorstaan van de Fit & Proper Test bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Lees meer over onze werkwijze over search of interim.

Zelfevaluatie gecombineerd mét werving en selectie Leden RvC

Door de zelfevaluatie te combineren met de werving en selectie van nieuwe leden van de raad van commissarissen (RvC) kunnen kwaliteits- en efficiency voordelen worden bereikt.
Volgens de Governancecode voor woningcorporaties is het verplicht om iedere twee jaar een zelfevaluatie extern te laten begeleiden. In het schema van aftreden is ver van tevoren bekend wanneer vacatures in de raad ontstaan. Door deze twee momenten samen te laten vallen, is kwaliteitswinst en tijdsvoordeel te behalen. Immers door de uitkomsten van de zelfevaluatie kan een scherp profiel worden geformuleerd dat direct op de werving en selectie is toe te passen.

Terra Management Search werkt hiervoor nauw samen met diverse bureaus, zoals het bureau Xiel. Xiel is gespecialiseerd in zelfevaluaties van Raden van Commissarissen. Door de krachten te bundelen ontstaat een combinatie die efficiency realiseert voor de toezichthouders en bovendien op beide onderwerpen een specialist garandeert. Wilt u meer informatie hierover, belt u dan even met een van onze consultants.