Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening verandert ingrijpend

Onze samenleving maakt een transitie door van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Door verminderde financiering vallen organisaties bij het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken noodgedwongen terug op de vrijwillige inzet van burgers. Dit betekent in de praktijk dat organisaties in welzijn en maatschappelijke dienstverlening met minder personeel meer kwaliteit moeten leveren.

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Terra: duurzame benoemingen

Tegen deze achtergrond is krachtig management nodig om te voldoen aan de verwachtingen van klant en overheid. Onze consultants  kennen de eisen die aan de nieuwe collega worden gesteld. Zij houden bovendien rekening met het dna en de cultuur van uw organisatie. De combinatie van ervaring en onze werkwijze leidt ertoe dat benoemingen bij organisaties in welzijn en maatschappelijke dienstverlening door Terra Management Search nagenoeg altijd duurzaam zijn.

Wij ondersteunen organisaties in welzijn en maatschappelijke dienstverlening bij het zoeken van bestuurders, managers en leden raad van toezicht in de volgende sectoren:

  • Jeugd- en Opvoedhulp
  • Kinderopvangcentra
  • Maatschappelijk werk
  • Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW)
  • Sociale werkvoorziening
  • Welzijnsorganisaties

Lees meer over onze werkwijze over search of interim.