Terug naar overzicht

Twee leden raad van commissarissen

  • Rentree
  • Deventer
  • Vooraankondiging

Twee leden raad van commissarissen

Binnenkort start Terra Management Search met de werving en selectie van 2 leden raad van commissarissen bij woningcorporatie Rentree in Deventer.

Rentree, de organisatie
Rentree verhuurt circa 3.800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer. In de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. De medewerkers kennen de stad, de wijken, de woningen en hebben een netwerk van partners in de stad. Daarom vinden ze voor iedereen een passend thuis.
Voorop staat dat Rentree goede huisvesting wil leveren met een prijs-kwaliteitverhouding die aansluit bij de marktvraag en die op lange termijn duurzaam is.
Rentree staat namelijk voor betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen en mensen met een lager inkomen. Daarbij werkt Rentree zo efficiënt mogelijk, zodat de medewerkers de aandacht kunnen geven aan de mensen die dit nodig hebben. Rentree faciliteert bewoners en signaleert naar maatschappelijke partners zodat sociale vraagstukken vroegtijdig aangepakt kunnen worden.

Rentree streeft naar duidelijkheid en eenvoud en is tegelijk ook betrokken en toegankelijk. Relaties staan centraal. Problemen worden gesignaleerd en er wordt samengewerkt aan slimme oplossingen met de partners. Verder stimuleert Rentree de eigen verantwoordelijkheid van bewoners met betrekking tot het woongenot en de leefbaarheid van de woning en de buurt.
De uitwerking van de doelen van Rentree rust op 2 pijlers: efficiency (daar waar zaken gestandaardiseerd kunnen worden, doet Rentree dat) en aandacht (Rentree is aanwezig in de wijk en levert maatwerk daar waar nodig). Haar handelingsperspectief valt samen te vatten in 4 woorden: slim, samen, denken en doen. Thuis in Deventer is wat Rentree wil uitstralen.

Over de procedure
Binnenkort zal op deze site een notitie beschikbaar zijn met meer informatie over deze posities, de aandachtsgebieden en de procedure.
Als je geïnteresseerd bent in deze notitie stuur ons dan een mail o.v.v. de naam van deze vacature. Wij sturen je dan de informatienotitie toe zodra deze gereed is. Voor resterende vragen nodigen we je van harte uit ons te bellen of mailen.

Namens Terra Management Search
Monique Vlek, search consultant
085 0702597 | terra@terrasearch.nl