Terug naar overzicht

Twee leden raad van commissarissen

  • Rentree
  • Deventer
  • Gesprekken met kandidaten

Twee leden raad van commissarissen

Leden raad van commissarissen, de functies

Voor woningstichting Rentree in Deventer zijn wij op zoek naar twee leden voor de raad van commissarissen (RvC).

In verband met het vertrek per 1 september 2020 van twee huidige leden zijn de volgende vacatures ontstaan:
• Lid RvC met aandachtsgebied ‘zorg’
• Lid RvC met aandachtsgebied ‘vastgoed’

Commissaris met het aandachtsgebied ‘zorg’
De commissaris met het aandachtsgebied ‘zorg’ heeft bij voorkeur een ruime ervaring in de zorgsector, kennis van het thema wonen en zorg en een visie op de relevante ontwikkelingen. Samenwerkingen binnen zorg en welzijn worden steeds intensiever, ook in relatie met het zorgvastgoed en de ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg waardoor mensen langer thuis blijven wonen.

Deze commissaris zal voorzitter worden van de remuneratiecommissie.

Naast de genoemde eisen die voor alle leden van de RvC gelden, is onderstaande van belang:
Het nieuwe lid van de RvC:
• is actief betrokken bij de ontwikkelingen op de terreinen zorg en/of welzijn bij voorkeur in samenhang met wonen.
Het is een pré indien de actuele werkervaring binnen één van de genoemde sectoren ligt;
• is goed bekend met de bijzondere doelgroepen van de corporatie, een inclusieve samenleving en beschikt over een breed maatschappelijk netwerk;
• kent de complexiteit van het maatschappelijke en politieke speelveld;
• heeft ervaring met het ontwikkelen van innovatieve concepten;
• heeft steeds de belangen van kwetsbare doelgroepen voor ogen.

Commissaris met het aandachtsgebied ‘vastgoed’
De commissaris met het aandachtsgebied ‘vastgoed’ weet zowel vanuit de commerciële als vanuit de maatschappelijke meerwaarde de vastgoedportefeuille te beoordelen. De betrokken commissaris weet vanuit volkshuisvestelijk perspectief mee te denken. Hij/zij heeft kennis over project- en planontwikkeling en over financieringsmogelijkheden. In de komende jaren zal duurzaam en circulair bouwen een belangrijk aandachtsgebied voor deze commissaris zijn.

De betrokken commissaris zal voorzitter worden van de projectencommissie.

Naast de genoemde eisen die voor alle leden van de RvC gelden, is onderstaande van belang:
Dit nieuwe lid van de RvC:
• heeft kennis van en ervaring met de ontwikkeling en het beheer van maatschappelijk vastgoed;
• heeft affiniteit met vastgoedstrategievraagstukken en heeft kennis van strategisch voorraadbeleid bij voorkeur op volkshuisvestelijk gebied;
• heeft kennis van de thema’s duurzaamheid en circulair bouwen en de te nemen energetische maatregelen in vastgoed;
• heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond, ervaring op het gebied van ontwikkeling van nieuwbouw- en renovatieprojecten;
• heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht en regels m.b.t. aan- en uitbesteding van werkzaamheden;
• heeft het vermogen projecten te beoordelen op risico’s met betrekking tot de woningmarkt in het werkgebied van Rentree en de financiële haalbaarheid;
• heeft kennis, ervaring én visie op het gebied van sturen op bedrijfsmatige en maatschappelijke waarde, rendement en risico.

Rentree, de organisatie
Rentree verhuurt circa 3.800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer. In de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. De medewerkers kennen de stad, de wijken, de woningen en hebben een netwerk van partners in de stad. Daarom vinden ze voor iedereen een passend thuis.

Voorop staat dat Rentree goede huisvesting wil leveren met een prijs-kwaliteitverhouding die aansluit bij de marktvraag en die op lange termijn duurzaam is.
Rentree staat namelijk voor betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen en mensen met een lager inkomen. Daarbij werkt Rentree zo efficiënt mogelijk, zodat de medewerkers de aandacht kunnen geven aan de mensen die dit nodig hebben. Rentree faciliteert bewoners en signaleert naar maatschappelijke partners zodat sociale vraagstukken vroegtijdig aangepakt kunnen worden.

Rentree streeft naar duidelijkheid en eenvoud en is tegelijk ook betrokken en toegankelijk.
Relaties staan centraal. Problemen worden gesignaleerd en er wordt samengewerkt aan slimme oplossingen met de partners. Verder stimuleert Rentree de eigen verantwoordelijkheid van bewoners met betrekking tot het woongenot en de leefbaarheid van de woning en de buurt.

De uitwerking van de doelen van Rentree rust op 2 pijlers: efficiency (daar waar zaken gestandaardiseerd kunnen worden, doet Rentree dat) en aandacht (Rentree is aanwezig in de wijk en levert maatwerk daar waar nodig). Haar handelingsperspectief valt samen te vatten in 4 woorden: slim, samen, denken en doen. Thuis in Deventer is wat Rentree wil uitstralen.

Meer informatie
Een notitie met meer informatie over deze vacatures en de procedure kun je downloaden via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in één van deze vacatures, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk uiterlijk 21 april a.s een motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie uploaden middels een button bij de vacature op onze site.

Voor resterende vragen kan je ons bellen of e-mailen.

Monique Vlek, search consultant
Terra Management Search
Amersfoort | 085 – 070 25 97 | terra@terrasearch.nl

Solliciteer direct