Terug naar overzicht

Teamleider Operationele Inkoop

  • LUMC
  • Leiden
  • Gesprekken met kandidaten

Teamleider Operationele Inkoop, de functie
Als teamleider Operationele Inkoop geef je leiding aan de afdeling Operationele Inkoopservice en Beheer (OIS en Beheer) van het LUMC.
De afdeling OIS en Beheer valt onder de afdeling Inkoop. Je draagt zorg voor het bijbehorende IOS en Beheer-beleid in lijn met het afdelingsbrede inkoopbeleid. Het adviseren en informeren van de manager Inkoop ten behoeve van het afdelingsbrede inkoopbeleid is een van je kerntaken.
Als leidinggevende van de OIS en Beheer:
• Geef je leiding en sturing aan medewerkers van de eigen afdeling;
• Draag je zorg voor het plannen en verdelen van de werkzaamheden, en het bewaken van de voortgang en de kwaliteit ervan;
• Draag je kennis en informatie over aan medewerkers van de afdeling over te volgen werkwijzen en procedures;
• Informeer je medewerkers over de te realiseren doelstellingen;
• Voer je periodiek bilateraal overleg met medewerkers over de voortgang en resultaten van de eigen afdeling;
• Ben je verantwoordelijk voor goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling OIS en Beheer;
• Voer je jaargesprekken met medewerkers;
• Ben je verantwoordelijk voor een juiste en toereikende bezetting binnen de afdeling OIS en Beheer om werkzaamheden en doelstellingen te kunnen realiseren.

Teamleider Operationele Inkoop, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:
• Een HBO+ werk- en denkniveau;
• Kennis van Operationele Inkoop en Beheer;
• Kennis van logistieke en administratieve processen en systemen;
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures;
• Zet zichtbare acties uit in de eigen afdeling om het denken en handelen van de medewerkers in één richting te krijgen;
• Stimuleert medewerkers door ruimte te bieden om kansen te grijpen.
• Heeft oog voor- en anticipeert op relevante ontwikkelingen en vertaalt deze in het beleid;
• Zorgt voor draagvlak en commitment in besluitvormingsprocessen;
• Signaleert mogelijkheden om de relatie met klanten en stakeholders op te bouwen en/of te bestendigen. Laat hierin het juiste voorbeeldgedrag zien;
• Besluitvaardig en weet anderen mee te krijgen;
• Formuleert heldere doelstellingen voor zichzelf en de medewerkers van de afdeling en vertaalt deze naar taken en activiteiten;
• Weet hoofd- en bijzaken te scheiden en komt bij onverwachte omstandigheden met suggesties voor actie;
• Kan verschillende leiderschapsstijlen hanteren; als leidinggevende ben je goed in staat om anderen te coachen, ontwikkelen en te motiveren;
• Ervaring met het werken in een grote en complexe organisatie;
• Zorgt als boegbeeld voor een open communicatie en draagt zo de strategie en doelen van de eigen afdeling op inspirerende wijze uit;
• Verduidelijkt het organisatiebeleid en vertaalt dit naar de werkvloer. Ziet het grote overkoepelende belang.

LUMC, de organisatie
Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Het LUMC draagt bij aan de verbetering van geneeskunst in eigen huis en daarbuiten.
Het LUMC werkt daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel, docenten en wetenschappelijke onderzoekers nodig.

De wereld verandert:
De bevolking vergrijst, het aantal chronische patiënten neemt toe, de medische kosten stijgen, en er is sprake van een spanningsveld tussen technische mogelijkheden en bedreigingen. De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen onze kerntaken is hierbij onmisbaar.

Binnen het LUMC worden studenten voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen.

Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk. Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen van gezondheidsvraagstukken.

Bij het LUMC werken ruim 8.000 medewerkers en ruim 500 medische specialisten in loondienst

Meer informatie
De omvang van het arbeidscontract is 32 tot 36 uur.
Een informatienotitie over deze vacature en de procedure kun je downloaden via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk zondag 27 januari a.s. een motivatie en Curriculum Vitae.
Wil je ons bij sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag?
Via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina kun je je gegevens uploaden.

Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen.

Dianne Kurvers, Search Consultant
Terra Management Search | Telefoon 085 070 25 97| www.terrasearch.nl

Solliciteer direct