Terug naar overzicht

Specialist ouderengeneeskunde

  • Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV)
  • Harderwijk
  • Werving van Kandidaten

Terra Management Search zoekt een specialist ouderengeneeskunde voor Zorggroep Noordwest Veluwe (ZNWV).

De organisatie
ZNWV biedt persoonsgerichte zorg op maat aan ouderen die wonen in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Met een breed pakket van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn biedt de Zorggroep een antwoord op vragen in de totale keten van ouderenzorg. Ruim 1.800 medewerkers en 1.000 vrijwilligers bieden zorg aan huis en binnen de dertien eigen woonzorglocaties. Daarnaast wordt hospicezorg geboden en in samenwerking met het ziekenhuis St Jansdal geriatrische revalidatiezorg in De Klimop.

De functie
Het verlenen van medische zorg voor kwetsbare ouderen en (jongere) volwassenen die Continue Systematische Langdurige Multidisciplinaire zorg (CSLM-zorg) nodig hebben waarbij complexe problematiek een rol speelt. Het behouden, versterken of begeleiden van afname van de functionele autonomie en kwaliteit van leven van de cliënt zijn belangrijk. Is als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de in het verpleeghuis opgenomen patiënten, voor de 24-uurs medische zorg en is regievoerder in het betrokken multidisciplinair team. Is medebehandelaar of consulent voor patiënten in de eerste lijn (naast de huisarts) in de zorg en behandeling voor patiënten. Is daarnaast verantwoordelijk voor het medische beleid van de organisatie en heeft een signalerende functie naar het management van de organisatie over de kwaliteit van de geleverde (para)medische, verpleegkundige en verzorgende zorg. De ANW-diensten zijn uitbesteed aan een externe partij.

Als specialist ouderengeneeskunde heb je de ambitie om de zorg voor ouderen en rond complexe zorgvragen verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Je hebt een duidelijke visie op goede zorg en behandeling. Je kan mensen enthousiasmeren en deelt graag je kennis. Je werkt graag samen met collega-behandelaren en zorgmedewerkers en zoekt actief contact.

Over de procedure
ZNWV wil deze vacature spoedig invullen. Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag zo spoedig mogelijk jouw motivatiebrief en curriculum vitae.

Via onderstaande buttons vind je meer informatie en de mogelijkheid om bij interesse te solliciteren.

Solliciteer direct