Terug naar overzicht

Specialist ouderengeneeskunde

  • PZC Dordrecht
  • Dordrecht
  • Werving van Kandidaten

Specialist ouderengeneeskunde, de functie
Voor PZC Dordrecht, woonzorgcentrum Crabbehoven (voorheen Zorggroep Crabbehoff) zijn wij ter uitbreiding van het team op zoek naar een specialist ouderengeneeskunde. In deze functie maak je deel uit van het medisch team dat op dit moment bestaat uit 3 artsen en 2 verpleegkundig specialisten, ondersteund door een secretariaat. Het team valt onder de manager revalidatie en zit ook aan tafel bij de bestuurder. Door de omvang van PZC Dordrecht zijn de lijnen kort en kennen medewerkers elkaar goed.
Het medisch team werkt voor de verschillende cliëntgroepen: GRZ, PG op kleinschalig wonen, somatiek en NAH en dat maakt de functie breed en interessant. Ook groeit het aantal consulten in de eerste lijn. Er is veel aandacht voor beleidsvorming en innovatie. Daarnaast begeleidt het medisch team mensen die in opleiding zijn voor huisarts en specialist ouderengeneeskunde.
Binnen het team wordt op een prettige en betrokken manier met elkaar samengewerkt met ruimte voor reflecteren, sparren en het delen van dilemma’s.

Specialist ouderengeneeskunde, het profiel
Als geregistreerd specialist ouderengeneeskunde heb je een visie op je vak ontwikkeld. Centraal daarin staat, dat je samen met de zorgteams zoekt naar wat de beste zorg is voor de bewoners.
Na overleg zet je de lijnen uit en neemt besluiten, waarbij je overtuigend bent, maar je ook toetsbaar opstelt. Je voert de regie en draagt kennis over waarbij je een brug weet te slaan tussen wat nodig is en hoe dat uitgevoerd kan worden op de werkvloer. Je geeft soepel feedback ter verbetering van het zorgproces en communiceert gemakkelijk op alle niveaus. Ook met familie houdt je open gesprekken over de invulling van de zorg.

Wat biedt PZC Dordrecht jou?
De vraag is eigenlijk: wat heb je nodig om eens met PZC Dordrecht te komen praten? Welke zekerheden heb je nodig (vast dienstverband, salarisschaal, aantal werkuren) en wat kan PZC Dordrecht doen om jouw ideale functie samen met jou vorm te geven?
Kortom: PZC Dordrecht komt graag in gesprek met SOG’s die samen willen verder bouwen aan betrokken zorg.
Wil je onderzoek doen of innoveren? PZC Dordrecht praat daar graag over verder.

PZC Dordrecht, de organisatie
PZC Dordrecht biedt een kwalitatief hoogwaardig en samenhangend dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg. PZC Dordrecht zet zich in om ouderen en/of mensen met een beperking zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun streven naar een zelfstandig en zinvol leven. Vertrekpunt hierbij is de individuele vraag om zorg- en dienstverlening van de cliënten en bewoners.
PZC Dordrecht werkt vanuit een christelijke levensovertuiging. Hierbij zijn waarden als ‘aandacht’, ‘respect voor elkaars overtuiging’ en ‘dienstbaar zijn aan onze naaste’ – ongeacht zijn of haar karakter, geaardheid, huidskleur of levensovertuiging’ – leidend. In de visie op zorg en dienstverlening staat de levenskwaliteit van mensen centraal.
Bij PZC Dordrecht werken ruim 680 medewerkers (ruim 350 fte) en ca. 350 vrijwilligers voor ca. 850 cliënten (intra- en extramuraal). Woorden die de medewerkers geven aan de werksfeer zijn: open, fijne werksfeer, gemoedelijke omgang, laagdrempelig op ieder niveau, innovatief, ruimte voor fouten maken, lerende organisatie.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt Terra Management Search graag jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.
Je kunt je sollicitatie uploaden via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina.

Voor resterende nodigen we je van harte uit ons te bellen of mailen.

Terra Management Search | 085 0702597 | terra@terrasearch.nl

Solliciteer direct