Terug naar overzicht

Manager zorg

 • 's Heeren Loo regio Midden Nederland
 • Nijkerk
 • Werving van Kandidaten

Manager zorg, de functie
Voor ’s Heeren Loo, regio Midden-Nederland, rayon Nijkerk, zijn wij op zoek naar een manager zorg.

Samen met je collega-manager geef je uitvoering aan de collectieve ambitie van de regio en in het bijzonder het rayon Nijkerk.

Als manager zorg heb je senioriteit, iets wat niet samenhangt met jouw leeftijd, maar wel met jouw attitude. Je kiest er bewust voor om je minimaal voor vier jaar aan deze functie te committeren.

Je bent in staat om rust binnen de organisatie te brengen/houden, bent ondernemend ingesteld, ziet kansen en weet deze te benutten. Je hebt plezier in je werk en weet daarbij de dienstverlening aan te passen aan wat de cliënt vraagt. Daarnaast balanceer je goed tussen het geven van sturing en het geven van regelruimte en zet daardoor de teams in hun kracht.

Tevens ben je een fijne collega die serieus is wanneer het moet, en die af en toe ook humor weet in te zetten.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden
Op ondergenoemde gebieden heb je:

Kennis & ervaring

 • HBO+ denk- en werkniveau;
 • bij voorkeur een afgeronde relevante HBO-opleiding;
 • meerjarige ervaring in een leidinggevende functie binnen een zorgorganisatie,
 • kennis van en ervaring met zelforganiserende teams;
 • het vermogen jezelf proactief op de hoogte te stellen van interne en externe, inhoudelijke en organisatorische, beleids- en wettelijke ontwikkelingen en deze te vertalen naar toepassingsmogelijkheden binnen de organisatie.

Zelfstandigheid

 • een grote mate van zelfstandigheid binnen de gestelde organisatiekaders;
 • het vermogen organisatorische, personele en budgettaire zaken zelfstandig op te lossen en hierin verantwoordelijkheid te nemen voor jouw tijdsindeling en het stellen van prioriteiten.

Sociale vaardigheden

 • goed ontwikkelde sociale vaardigheden zoals initiëren, motiveren, corrigeren, conflicthantering en het overbruggen van tegenstellingen inzake het leidinggeven aan de medewerkers;
 • het vermogen om tactisch en verbindend te communiceren en makkelijk contacten te leggen;
 • empathisch vermogen en geduld.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het schrijven van beleidsnotities en rapportages;
 • een uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het veelvuldig hebben van contacten op meerdere niveaus, zowel intern als extern.

Oplettendheid

 • het vermogen om zorginhoudelijke, personele en financiële aspecten rondom cliënten en organisatorische knelpunten binnen het rayon te signaleren;
 • naast oog voor grote lijnen ook oog voor details.


Overige functie-eisen

 • het vermogen om op integere en betrouwbare wijze het beleid van de organisatie uit te dragen;
 • een analytisch vermogen en een systematische en gestructureerde manier van denken en handelen.

Competenties
Het hoofdaccent van de functie ligt bij de sturing van het organisatieonderdeel.
Met betrekking tot de benodigde competenties is onderstaande, in willekeurige volgorde, gewenst:

Als manager zorg

 • durf je verantwoordelijkheden los te laten, vertrouwen te geven en te delegeren;
 • ben je inspirerend en stimulerend;
 • faciliteer je en schep je randvoorwaarden;
 • kun je goed luisteren;
 • ben je verbindend en co-creërend;
 • ben je compassievol (heb je persoonlijke aandacht);
 • weet je te sturen op basis van kengetallen;
 • kun je leidinggeven aan een optimale inrichting van de werkprocessen;
 • ben je een teamspeler;
 • ben je in staat om veranderingen door te voeren en hierbij bestaande structuren te doorbreken;
 • heb je een mensgerichte benadering;
 • ben je resultaatgericht en besluitvaardig.

De organisatie
Het rayon Nijkerk is onderdeel van regio Midden-Nederland en maakt deel uit van ‘s Heeren Loo. De regio kenmerkt zich door een sterke basis die gericht is op een optimale samenwerking met cliënten, verwanten en de cliëntenraad. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: betrokken, samen, passie en ontwikkeling.
Rayon Nijkerk bestaat uit zo’n 20 locaties waar mensen met een verstandelijke beperking en complexe problematiek worden ondersteund. Naast wonen wordt binnen een aantal locaties dagbesteding geboden, zoals in het restaurant Prins Heerlijk en kringloopwinkel Goed Bezig. Daarnaast biedt regio Midden-Nederland maatschappelijke ondersteuning, zoals intensieve gezinshulpverlening en naschoolse dagbehandeling. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente Nijkerk, die ook steeds om nieuwe zorgvormen vraagt.

Meer informatie
Een notitie met meer informatie over deze vacature en de procedure kun je downloaden via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk dinsdag 8 september a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie uploaden met behulp van de button bij de vacature op onze site.
Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen. Gezien de adviezen van de regering werken wij grotendeels thuis. Maar via onderstaande nummers kun je ons altijd bereiken.

Namens Terra Management Search | Amersfoort
Monique Vlek, search consultant
06-110 686 59 (maan-, dins-, donderdag 08.30 – 17.00 uur, vrijdag 10:00-16:30 uur)

Of bij afwezigheid:
Bert Hokken, consultant
085-070 25 97 | 06-209 589 65
E-mail: terra@terrasearch.nl

Solliciteer direct