Terug naar overzicht

Manager Zorg

  • 's Heeren Loo Groot Emaus
  • Soest en Ermelo
  • Werving van Kandidaten

De functie manager zorg: Mooi werk dat ertoe doet!
Voor Groot Emaus zoeken wij een manager zorg. Groot Emaus is een landelijk werkend orthopedagogisch behandelcentrum en daarmee een bijzonder onderdeel van ‘s Heeren Loo. Het behandelcentrum biedt in een driemilieuvoorziening (wonen, onderwijs en vrije tijd) behandeling aan licht verstandelijk beperkte jongeren met ernstige gedragsproblematiek (12 tot 23 jaar) met het accent op competentie-ontwikkeling en autonomie.
De afdeling bestaat uit vier groepshuizen in Soest en twee huizen in Ermelo. In Soest is ook een van de groepshuizen bewoond door jongeren onder de 12 jaar. In een groepshuis wonen acht jongeren en werkt een team van 6/7 medewerkers, bestaande uit een aantal groepsleiders, 2 senior groepsleiders, ondersteund door een gedragswetenschapper.

In samenwerking met de gedragswetenschapper wordt duaal leidinggegeven, waarbij de gedragswetenschapper primair verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling en de manager zorg voor de totale bedrijfsvoering en verzorging. Gezamenlijk wordt leiding-gegeven aan 6 teams en een team Dienst Vrije Tijd (2/3 medewerkers). Voor de groepen in Soest en Ermelo zijn aparte gedragswetenschappers aangesteld.

De managers zijn (pro-)actief binnen de ketenzorg en nemen actief deel aan verbeterinitiatieven binnen de keten. Zij vergroten de vakvolwassenheid en de taakvolwassenheid van de medewerkers, zodat zij binnen steeds ruimere kaders zo zelfstandig als mogelijk kunnen werken. Hierbij zijn continuïteit en stabiliteit, rust en stevigheid voor de teams van groot belang.

Het sociale domein is sinds 2015 flink in beweging. Na de transitie wordt er nu hard gewerkt aan de transformatie. Dit vraagt dat de managers continu in verbinding staan met de marktvraag naar zorg. Zij ontwikkelen daar de juiste producten en productvarianten voor. Samen met cliënten, medewerkers en het MT ontwikkelt de manager de jaarplannen en voert deze samen met het team uit. De manager zorg is lid van het MT.

De beweging die de komende tijd door de managers gemaakt zal gaan worden, is de ombuiging van hun aandacht van teamniveau naar regioniveau, waardoor teams maximale ruimte hebben in het verrichten van taken binnen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij is het van belang dat de manager ‘op afstand maar niet afstandelijk’ leidinggeeft.

Manager zorg, het profiel
Gezocht wordt naar kandidaten die ondernemend ingesteld zijn, die kansen zien en deze benutten, die plezier hebben in hun werk en in staat zijn om de dienstverlening uit te breiden dan wel aan te passen aan wat klant vraagt.
De ideale kandidaat straalt rust en senioriteit uit, brengt positieve energie, heeft een ‘brede rug’, kan goed reflecteren en feedback vragen en geven. Je balanceert goed tussen sturen en regelruimte geven en zet daardoor de teams in hun kracht. En die kracht is: er zijn voor de cliënten, wat er ook gebeurt!

Daarnaast ben je natuurlijk een fijne collega die gecommitteerd en serieus is wanneer het moet maar die af en toe ook buiten de lijntjes durft te kleuren en humor inzet. Belangrijk is dat de manager zorg zichtbaar is in Ermelo maar zeker ook in Soest waar de meerderheid van de medewerkers van de afdeling werkt.

Je werkt nauw samen met je collega’s van de andere afdelingen en je zoekt proactief de samenwerking met (keten)partners in de regio.

De uitdaging waar de organisatie voor staat is divers en gevraagd wordt om gemakkelijk te kunnen schakelen tussen verschillende taken en niveaus en om te genieten van de variëteit aan werkzaamheden. Groot Emaus zoekt hierbij een manager die zich voor langere tijd wil verbinden en de medewerkers wil faciliteren in hun ontwikkeling.

Geschikte kandidaten herkennen zich in onderstaand profiel:
• Bekendheid met de doelgroep en het sociale domein (specifiek de jeugdwet en wet langdurige zorg) is een must, evenals ervaring met complexiteit en hoge dynamiek in soortgelijke sectoren;
• Meerjarige leidinggevende ervaring is een sterke pré;
• HBO+ niveau van denken en werken;
• Bekendheid met werken met KPI’s;
• Beleidsmatig inzicht, in staat om op MT-niveau in regiobelang mee te denken en te doen;
• Een goed ontwikkeld vermogen om overzicht te houden;
• Stressbestendig, flexibel, empathisch;
• Gewend initiatief te nemen;
• Communicatief zeer vaardig op alle niveaus.

’s Heeren Loo, de organisatie
‘s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. De organisatie biedt hulp door heel Nederland gevarieerd van ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Daarin is de organisatie van bijzondere professionele en persoonlijke waarde. Er wordt ruimte gemaakt voor echte ontmoetingen. Ruim 10.000 cliënten met een verstandelijke beperking krijgen zorg en ondersteuning van ‘s Heeren Loo.

De zorg die ‘s Heeren Loo cliënten met een beperking biedt, staat op nummer één. Iedereen binnen de organisatie draagt hier op zijn manier zijn of haar steentje aan bij.
Zo zetten de circa duizend zorgteams van ‘s Heeren Loo zich elke dag in om de cliënten de best mogelijke ondersteuning te geven op het gebied van zorg, wonen, werk en dagbesteding, zodat cliënten en hun verwanten tevreden zijn, zij een leven kunnen leiden zoals zij dat willen en zodat zorgprofessionals plezier en voldoening uit hun werk halen.
’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus is een onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep, waar ± 340 medewerkers ondersteuning en zorg bieden.

Meer informatie
Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur.
Via de button onderaan deze pagina kun je een uitgebreide informatienotitie downloaden over deze vacature en de procedure.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 2 januari a.s. je motivatie en curriculum vitae.
Je kunt je sollicitatie uploaden via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina.

Voor resterende vragen nodigen we je uit ons te bellen of e-mailen.

Monique Vlek, search consultant
terra@terrasearch.nl | 085 0702597

Solliciteer direct