Terug naar overzicht

Manager Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG)

  • 's Heeren Loo Zuidoost
  • Druten
  • Gesprekken met kandidaten

Manager Zorg, de functie
De manager Zorg is verantwoordelijk voor de afdeling Moeilijk Verstaanbaar Gedrag van ’s Heeren Loo Zuidoost waarbinnen circa 62 cliënten wonen met zwaartepakket 6 en 7.
Binnen het team MVG zijn ongeveer 100 medewerkers werkzaam. Als manager ben je lid van het MT.
De Manager Zorg MVG heeft drie hoofd taakgebieden
• Het zijn van een ambassadeur om zo cliënten en verwanten die hulp nodig hebben, de weg naar ’s Heeren Loo te wijzen. Hiervoor moet de Manager goede externe contacten opbouwen en ‘warm houden’.
• Het verder professionaliseren van het team MVG hetgeen leidt tot een optimale klanttevredenheid.
• Het ontwikkelen en zorgdragen voor eigentijdse en innovatieve zorgconcepten. Met als primaire doel om meer cliënten de gewenste zorg te kunnen bieden met behoudt van een ‘gezond huishoudboekje’. Daarbij anticiperend op de verwachtingen van de klant en verwanten en rekening houdend met de financiële regelgeving.

Als Manager ben je verantwoordelijk voor het herkennen en benutten van alle commerciële kansen en mogelijkheden die de zorgmarkt biedt: nu en in de toekomst! Daartoe ga je actief en enthousiast met partijen in de markt in gesprek om de visie op de ontwikkelingen in de zorg uit te dragen, en creëer je zelf nieuwe ideeën en events om deze kansen volop te benutten. Als manager MVG vertaal je hiermee de geïdentificeerde kansen en mogelijkheden in een passend zorgaanbod. Kortom, je bent pas tevreden als de cliënt tevreden is!
Daarnaast ben je voor de afdeling op tactisch niveau verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en –implementatie, financiën en beheer. De door jou gesignaleerde in- en externe ontwikkelingen vertaalt je naar consequenties voor de eigen organisatie-eenheid. Je formuleert voorstellen voor ontwikkeling of bijstelling van operationeel- en behandelbeleid. Dat vraagt een ondernemende instelling!
Tevens bewaak je het vastgestelde personele en materiële budget en doet desgewenst voorstellen tot bijstelling bij de regiodirecteur.

Manager Zorg, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in onderstaand profiel:
• Bewezen expertise in het leidinggeven aan veranderingen, in werkwijzen, structuur en cultuur.
• Innovatief ondernemerschap met zicht op en het benutten van marktkansen.
• Een duidelijke visie op de veranderingen in de zorg.
• Leidinggevende stijl die gekenmerkt wordt door helderheid, zakelijkheid en eerlijkheid.
• Afgeronde en relevante beroepsopleiding op Hbo-niveau.
• Afgeronde Managementopleiding.
• Gericht op samenwerking; is doortastend en doorpakkend.
• Grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid.

Gezocht wordt naar kandidaten die ondernemend ingesteld zijn, die kansen zien en deze benutten, die plezier hebben in hun werk en in staat zijn om de dienstverlening uit te breiden dan wel aan te passen aan wat klant vraagt.
De uitdaging waar de organisatie voor staat is divers en gevraagd wordt om gemakkelijk te kunnen schakelen tussen verschillende taken en niveaus en te genieten van de variëteit aan werkzaamheden. Heldere prioriteiten stellen, zichtbaarheid en laagdrempeligheid naar de medewerkers, cliënten en belanghebbenden met oprechte belangstelling zal de slagvaardigheid vergroten en bijdragen aan het succesvol invullen van deze functie. De geschikte kandidaat is een stevige leidinggevende, treedt kordaat op, is vrolijk en positief en communiceert helder. Weet vanuit natuurlijk leiderschap het beste uit collega’s te halen en groepsdynamische processen positief te beïnvloeden.

’s Heeren Loo
‘s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. De organisatie biedt hulp door heel Nederland gevarieerd van ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Daarin is de organisatie van bijzondere professionele en persoonlijke waarde. Er wordt ruimte gemaakt voor echte ontmoetingen. Bijna 10.000 cliënten met een verstandelijke beperking krijgen zorg en ondersteuning van ‘s Heeren Loo.

De zorg die ‘s Heeren Loo cliënten met een beperking biedt staat op nummer één. Iedereen binnen de organisatie draagt hier op zijn manier zijn steentje aan bij. Zo zetten de circa duizend zorgteams van ‘s Heeren Loo zich elke dag in om de cliënten de best mogelijke ondersteuning te geven op het gebied van zorg, wonen, werk en dagbesteding, zodat cliënten en hun verwanten tevreden zijn, zij een leven kunnen leiden zoals zij dat willen en zodat zorgprofessionals plezier en voldoening uit hun werk halen.

’s Heeren Loo locatie Zuidoost Nederland (Boldershof) is een onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep. ’s Heeren Loo Zorggroep is al meer dan 100 jaar gevestigd in Druten, waar ruim 600 medewerkers ondersteuning en zorg bieden aan meer dan 600 cliënten.

Meer informatie
Via de button onderaan deze pagina kun je een uitgebreide informatienotitie downloaden over deze vacature en de procedure.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 27 december a.s. je motivatie en curriculum vitae.

Je kunt je sollicitatie uploaden via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina.

Voor resterende vragen nodigen we je uit ons te bellen of e-mailen.
Dianne Kurvers, search Consultant | terra@terrasearch.nl | 085 0702597

Solliciteer direct