Terug naar overzicht

Manager coördinator

 • Hospice Enschede
 • Enschede
 • Gesprekken met kandidaten

Manager Coördinator, de functie
De manager coördinator is verantwoordelijk voor de gehele operationele aansturing van Hospice Enschede. De manager coordinator is ervoor verantwoordelijk dat bewoners en hun verwanten die zorg krijgen die zij verdienen. Hiervoor is dienend leiderschap nodig waardoor de vrijwilligers, de zorgprofessionals en de beleidsmedewerker coördinator het werk optimaal kunnen uitvoeren. Er wordt een omgeving gecreëerd waar ruimte is voor de talenten en krachten van vrijwilligers en professionals die in gezamenlijkheid en met veel eigen verantwoordelijkheid de best mogelijke zorg en ondersteuning bieden aan stervenden.

De manager coördinator is verantwoordelijk voor een bezetting die 24/7 adequaat ingevuld moet zijn. De nieuwe manager zal zelf mede als achterwacht functioneren en telefonische support leveren en in zeer bijzondere gevallen ook ’s avonds of in het weekend naar het Hospice moeten gaan, om zaken te regelen.
De manager coördinator is de spil van de organisatie als het gaat om het onderhouden van interne contacten met de professionals en vrijwilligers. Hij/zij is in staat om vrijwilligers en de professionals te verbinden. De manager coördinator is op de hoogte van en verantwoordelijk voor het werk van de beleidsmedewerker coördinator die zich vooral bezighoudt met PR, fondsenwerving en communicatie. De manager coördinator onderhoudt de contacten met het bestuur en de vrijwilligersraad.

De manager coördinator is verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering, rekening houdend met een kloppend huishoudboekje. Een bijzondere verantwoordelijkheid voor de manager coördinator ligt in de optimalisatie van de hotelmatige en zorginhoudelijke aspecten van de dienstverlening.
Een goed en passend personeelsbeleid is noodzakelijk om medewerkers, die veelal vrijwilliger zijn, te behouden. Zonder de juiste vrijwilligers, is er geen bestaansrecht voor Hospice Enschede.

De manager coördinator is verantwoordelijk voor de kwaliteit van organisatiebrede besluiten en de eenheid en consistentie van beleid. De huidige structuur vraagt een professionele manager die veel ruimte geeft aan de medewerkers en vrijwilligers en hun verdere ontwikkeling.

Manager Coördinator, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • Een relevante zorgachtergrond en beschikt bij voorkeur over kennis van en ervaring met palliatieve zorg.
 • Ervaring met verantwoordelijkheid voor een organisatie/vereniging met veel vrijwilligers.
 • Ervaring met verantwoordelijkheid voor een middelgrote organisatie of onderdeel daarvan, bij voorkeur in de gezondheidszorg.
 • Professionele, zakelijke stijl van leidinggeven met een grote compassie voor menselijke aspecten.
 • Diplomatieke kwaliteiten, een verbindend vermogen, oriëntatie op samenwerking. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het realiseren van samenwerking met andere partijen in de zorg.
 • Een ondernemende stijl van werken.
 • Ervaring in bedrijfsvoering.
 • Hart voor de zorg met een sterk kwaliteitsbewustzijn.
 • HBO+ werk- en denkniveau, uitstekende conceptuele en analytische kwaliteiten.

Je realiseert je dat vrijwilligers een andere stijl van leidinggeven vragen, waarbij hier wel geldt dat het wel om vrijwilligerswerk gaat, maar niet vrijblijvend is. Je past je stijl van leidinggeven hierop aan.

Hospice Enschede
Hospice Enschede is een Bijna Thuis Huis, waar aan de bewoners zorg en ondersteuning wordt geboden als er geen kans meer is op genezing en het overlijden niet lang meer op zich laat wachten. De zorg richt zich op comfort en kwaliteit van de laatste tijd voor zowel bewoners als de naasten. Naasten kunnen zelf de zorg voortzetten, gesteund door de eigen huisarts, het team van Livio-medewerkers en de vrijwilligers. Het Hospice is aangesloten bij de VPTZ, de belangenvereniging Vrijwillige Palliatieve Zorg Nederland, die mede bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van alle medewerkers.

Het aantal bewoners is de laatste jaren fors gestegen en bereikt dit jaar met naar verwachting ongeveer 170 bewoners een maximum dat op de 8 beschikbare kamers kan worden gehuisvest.
Er werken ruim 60 vrijwilligers bij Hospice Enschede.

 

Voor resterende vragen nodigen we je uit ons te bellen of e-mailen.
Dianne Kurvers, search Consultant | terra@terrasearch.nl | 085 0702597