Terug naar overzicht

Lid raad van toezicht

 • Malderburch - welzijn, wonen en zorg
 • Malden
 • Gesprekken met kandidaten

Voor Malderburch – welzijn, wonen en zorg zijn wij op zoek naar een lid raad van toezicht met de
aandachtsgebieden “financiën” en “bestuurlijk”.

Lid raad van toezicht, de functie

Het lid van de raad van toezicht

 • heeft kennis van en ervaring met financiële vraagstukken binnen (een) complexe organisatie(s);
 • heeft kennis van de financieringsstromen en bekostigingsstructuren binnen een (ouderen)zorgorganisatie;
 • heeft ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • beschikt over de kennis en heeft inzicht in de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en is gewend risico’s, prestaties en treasury-aspecten te beoordelen;
 • bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van ontwikkelingen in de externe omgeving;
 • kent de eisen die gesteld worden aan adequate financiële informatieverschaffing en weet deze informatie als expert te analyseren;
 • is zowel goed thuis op het gebied van financieringsvraagstukken als expert in het bewaken van de financiële continuïteit van een organisatie en weet investeringen mede hierop te beoordelen;
 • geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de bestuurder in het kader van de financiële continuïteit en bij bestuurlijke vraagstukken.

De algemene functie-eisen die voor elk lid van de raad van toezicht gelden, zijn in bijgaande notitie nader omschreven.

Stichting Malderburch, de organisatie

Malderburch is een zelfstandige organisatie in de gemeente Heumen. De hoofdlocatie is gevestigd in Malden met daarnaast in Overasselt een kleinschalige woonvoorziening. Malderburch wil in co-creatie en samenwerking met verschillende partijen de inwoners van de gemeente Heumen een toekomstbestendig centrum voor welzijn, wonen en zorg bieden. Malderburch staat hierbij garant voor een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare burgers uit de gemeente Heumen.

Malderburch profileert zich als een organisatie die flexibel is, maatwerk levert, waar kwaliteit van zorg gewaarborgd is en waar mensen zich thuis voelen.
Het centrum is een thuis voor haar bewoners en een huis voor kwetsbare inwoners uit haar gemeente.

Meer informatie

Een notitie met meer informatie over deze vacature en de procedure kun je downloaden via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 22 juni a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie uploaden met behulp van de button bij de vacature op onze site. Voor resterende vragen kan je ons bellen of e-mailen.

Gezien de adviezen van de regering werken wij grotendeels thuis. Maar via onderstaande nummers kun je ons altijd bereiken.

Namens Terra Management Search | Amersfoort

Monique Vlek, search consultant
06-110 686 59 (maan-, dins-, donderdag 08.30 – 17.00 uur, vrijdag 10:00-16:30 uur)

of bij afwezigheid

Bert Hokken, consultant
085-070 25 97 | 06-209 589 65

E-mail: terra@terrasearch.nl

Solliciteer direct