Lid Raad van Commissarissen vastgoed en maatschappelijk (huurderszetel)