Terug naar overzicht

Lid Raad van Commissarissen Vastgoed (huurderszetel)

  • Elkien
  • Heerenveen
  • Vooraankondiging

Binnenkort starten wij met de werving van een Lid Raad van Commissarissen Vastgoed (huurderzetel) voor Woningcorporatie Elkien.

Elkien, de organisatie
Elkien biedt betaalbare, duurzame en passende woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Daarnaast werkt ze aan een goed woon- en leefklimaat.
In Friesland verhuurt Elkien circa 20.000 goed onderhouden sociale woningen. Voor haar huurders zet Elkien altijd een stap extra. Elkien wil zich ontwikkelen naar de thuiscorporatie. Dit betekent dat Elkien huurders niet alleen een goede, passende woning biedt maar ook samen met de huurders zorgt voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. Daarin zijn huurders verantwoordelijk voor hun eigen geluk. En voor het organiseren van hun thuis. Maar Elkien biedt ze daarvoor de mogelijkheden.

Lid Raad van Commissarissen, de functie
Het betreft de positie in de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. In de Raad van Commissarissen zal het nieuw te benoemen lid de portefeuille Vastgoed krijgen.
Binnenkort zal op deze site een notitie beschikbaar zijn met meer informatie over deze vacature en de procedure.

Als je geïnteresseerd bent in deze notitie stuur ons dan een mail o.v.v. de naam van deze vacature.
Wij sturen je dan de informatienotitie toe zodra deze gereed is.

Voor resterende nodigen we je van harte uit ons te bellen of mailen.

Dianne Kurvers, search consultant
085 0702597 | terra@terrasearch.nl