Terug naar overzicht

Lid Raad van Bestuur

  • Zorggroep Maas & Waal
  • Beneden Leeuwen
  • Vooraankondiging

Terra Management Search start binnenkort met de werving van een Lid van de Raad van Bestuur voor zorggroep Maas & Waal.

Zorggroep Maas & Waal

Zorggroep Maas & Waal biedt een integraal, flexibel en hoogwaardig pakket van dienstverlening op het terrein van wonen, welzijn, zorg en behandeling voor inwoners van het Land van Maas en Waal. De organisatie werkt hiertoe nauw samen met ziekenhuizen in de regio, gemeenten, huisartsen en overige ketenpartners. De zorggroep is met vijf zorglocaties en een thuiszorgteam sterk verankerd in de regio. Naast wonen en zorg, fungeren de locaties als wijkservicepunten waar veel  te brengen en te halen is voor bewoners uit de omliggende dorpen op het terrein van o.a. dagbesteding, welzijnsactiviteiten, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en medische- en paramedische behandelmogelijkheden. In Ewijk beschikt de zorggroep over een gespecialiseerd (geriatrisch) revalidatie centrum.

De positie

Gekozen is om tijdelijk van een eenhoofdige naar een tweehoofdige Raad van Bestuur te gaan. Het nieuwe Lid Raad van Bestuur beschikt over een zorginhoudelijke achtergrond (verpleegkundig, medisch, paramedisch) en krijgt het aandachtsgebied ‘zorg’ maar is samen met het zittende Lid integraal verantwoordelijk voor Zorggroep Maas & Waal.

Over de procedure

Naar verwachting starten wij in de eerste week van september met de werving van kandidaten voor deze vacature. Op deze website zal dan een uitgebreide informatienotitie beschikbaar zijn met meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de informatienotitie over deze vacature, stuur dan een mail aan onderstaand mailadres o.v.v. de naam van deze vacature. Wij sturen je de informatienotitie toe zodra deze gereed is.

Neem bij eventuele vragen gerust contact met ons op.

Dianne Kurvers, Search Consultant
terra@terrasearch.nl | 085 0702597