Terug naar overzicht

Directeur-bestuurder

  • MEE Noord
  • Groningen / Leeuwarden
  • Gesprekken met kandidaten

Directeur-bestuurder, de functie
De bestuurder van MEE Noord zal starten in een uitdagende periode. De organisatie is in transitie en ook de omgeving is turbulent en voor een deel onduidelijk. Door de huidige directeur-bestuurder, het MT en de Raad van Toezicht zijn strategische opties uitgewerkt, die als leidraad kunnen dienen voor de uit te zetten koers. Vanaf de start zal de directeur-bestuurder dan ook geconfronteerd worden met vraagstukken op strategisch terrein. Samen met de MT leden, worden in goed overleg met de Raad van Toezicht, de Ondernemings- en Cliëntenraad, lijnen uitgezet voor de manier waarop MEE Noord zich wil positioneren en profileren, zelfstandig dan wel in nauwe samenwerking met (lokale) partners.
De organisatie moet steeds meer marktgericht gaan werken. Belangrijk item hierin is de benodigde omzetvergroting, wat van de directeur-bestuurder en de organisatie een grote extra inspanning vraagt.

De directeur-bestuurder begrijpt de uitdaging en krijgt als belangrijkste resultaats-gebieden:
1. Een duidelijke en gedragen koersbepaling van MEE Noord.
2. Het nog meer marktgericht werken, wat leidt tot omzetvergroting.

De nieuwe directeur-bestuurder is een visionair en weet mogelijkheden te vertalen in een toekomstbeeld waarbij de continuïteit van de dienstverlening voor de doelgroep voorop staat en aan medewerkers zekerheid wordt geboden. Hij/zij beschikt over kwaliteiten om de organisatie te leiden in nieuw denken, in resultaatgericht handelen en weet een vervolgslag te maken in het marktgericht werken en de organisatie qua mensen, structuren en processen dusdanig te equiperen dat zij met succes de interne en externe ontwikkelingen aangaan.
De gezochte kandidaat ziet de kansen en kwaliteiten van deze maatschappelijk belangrijke organisatie en is in staat hiervoor eindverantwoordelijkheid te dragen. Hij of zij ontwikkelt gemakkelijk nieuwe relaties in een divers speelveld en is in staat de organisatie hierin gezaghebbend te vertegenwoordigen.

Directeur-bestuurder, het profiel
De benoembare kandidaat toont aan te beschikken over:
• Ervaring met eindverantwoordelijkheid voor een organisatie of groot onderdeel daarvan. Bij voorkeur eerder betrokken geweest bij een belangrijke strategische koersbepaling en de daarbij behorende implementatie.
• Ruime ervaring met marktgericht werken, marktbewerking (en contracteren in een gemeentelijke omgeving).
• Ervaring met complexe verandertrajecten, met name in projectmanagement en in het ontwikkelen en borgen van processen en systemen.
• Aantoonbare affiniteit met en ervaring binnen het maatschappelijk veld, bij voorkeur met de doelgroep.
• Bij voorkeur een actief en uitgebreid netwerk in het politieke en sociale domein in Friesland en/of Groningen.
• Diplomatieke kwaliteiten, verbindend vermogen en oriëntatie op samenwerking.
• Een onafhankelijke geest, energieke en ondernemende stijl van werken.
• Academisch werk- en denkniveau.

Verder wordt hij/zij gekenmerkt door:
• Visie op de markt, commercieel vaardig en in staat perspectief te ontwikkelen voor de organisatie.
• Inspirerend leiderschap dat beweegt tot ontwikkeling, verandering en vernieuwing.
• Een warme, toegankelijke persoonlijkheid; verbinding met andere mensen.
• Resultaat- en klantgerichtheid, omgeving-, markt- en organisatiebewust met de cliënt als uitgangspunt.
• Heldere communicatie en luisteren met hoofd en hart.

MEE Noord, de organisatie
MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving in de provincies Friesland en Groningen en zet zich in voor alle kwetsbare mensen, mensen met een beperking, zoals mensen met ASS, LVB of NAH. De professionals van MEE Noord ondersteunen mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen.

MEE Noord versterkt de eigen kracht van de kwetsbare burger en zijn netwerk zodat deze zoveel mogelijk eigen regie verkrijgt en volwaardig kan meedoen in de samenleving.
De organisatie biedt specialistische dienstverlening en cliëntondersteuning en zet haar expertise in voor diverse opdrachtgevers en t.b.v. maatschappelijke vraagstukken. Hiermee bevordert MEE Noord een inclusieve samenleving.
Door haar jarenlange ervaring in meedoen mogelijk maken, fungeert MEE als kenniscentrum op het gebied van maatschappelijke vraagstukken over het mee kunnen doen in de samenleving.

De samenwerking tussen MEE Groningen en MEE Friesland is in april 2018 geformaliseerd in een bestuurlijke fusie waarbij MEE Noord is opgericht. MEE Noord functioneert als holding voor de werkmaatschappijen MEE Groningen en MEE Friesland.
In MEE Noord is bestuur, management, staf en bedrijfsvoering gecentraliseerd. De uitvoering van de MEE dienstverlening vindt in de regionale werkmaatschappijen, de regio’s plaats.
De holding MEE Noord maakt het mogelijk om de expertise en dienstverlening van de regio’s te continueren, te blijven ontwikkelen en vermarkten. Dit met de nodige slagkracht en een ondersteunende bedrijfsvoering.

Meer informatie
Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.
Je kunt een informatienotitie downloaden met meer informatie over de vacature en de procedure via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk maandag 25 november 2019 je motivatiebrief en curriculum vitae.
Je kunt je sollicitatie uploaden via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina.

Voor resterende vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen of e-mailen.

Dianne Kurvers, search consultant
| 085-0702597 | terra@terrasearch.nl

Solliciteer direct