Terug naar overzicht

Directeur-bestuurder

 • Woningstichting SWZ
 • Zwolle
 • Gesprekken met kandidaten

Directeur-bestuurder, de functie
Voor woningstichting SWZ te Zwolle zijn wij op zoek naar een directeur-bestuurder.

Taken en verantwoordelijkheden

 • de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie;
 • het ontwikkelen van visie, het uitzetten van de strategie, het vaststellen van het algemene beleid en het (door)ontwikkelen en realiseren van het ondernemingsplan;
 • het afwegen van kansen, tegengestelde belangen en risico’s om tot een evenwichtig besluit te komen;
 • het ontwikkelen en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het realiseren van ambitieuze doelstellingen;
 • het zorgdragen voor een goede communicatie en verhoudingen binnen alle gremia van SWZ.

Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • je hebt minimaal een WO werk- en denkniveau;
 • je hebt een stevige visie op maatschappelijk ondernemen, opgedaan in een zware managers- of bestuurderspositie;
 • je kent de ontwikkelingen in aanpalende sectoren zoals het sociaal domein en de zorg en kunt samenwerken aan maatschappelijke opgaven;
 • je hebt het lef en vermogen om met een organisatie scherp te anticiperen op externe ontwikkelingen en daar waar nodig de durf om “de nek uit te steken”;
 • je bent uitstekend in staat om de corporatie zelfbewust extern te vertegenwoordigen en een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • je hebt de ervaring om een organisatie, in een sterk veranderende omgeving, toonaangevend en “voor in de wedstrijd” in het totale externe werkveld te laten zijn;
 • je hebt een groot inlevingsvermogen en begrijpt de huurders;
 • je manier van leidinggeven is inspirerend, stimulerend en verbindend;
 • je begrijpt en voelt je thuis in de cultuur van Oost-Nederland;
 • je bent in staat om te schakelen tussen het werken op strategisch en tactisch niveau;
 • je informeert de stakeholders steeds weer op een passende en transparante wijze;
 • je beschikt over uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden, bent duidelijk en daadkrachtig.

Woningstichting SWZ, de organisatie
SWZ heeft ongeveer 7.500 woningen in diverse wijken in Zwolle. Een divers en betaalbaar aanbod voor iedereen met een lager inkomen. De middeninkomens huisvest SWZ op bescheiden schaal met het oog op doorstroming en variatie in de buurt.

SWZ is een onderneming die maatschappelijk verantwoord werkt op het gebied van de volkshuisvesting. Deze woningstichting gelooft in een maatschappij waarin iedereen – letterlijk en figuurlijk – de ruimte heeft om mee te kunnen doen. SWZ heeft oog voor de individuele huurders, investeert in de woningen maar ook in de leefbare wijk. In bijzondere situaties levert de stichting maatwerk. SWZ bereikt meer door intensief samen te werken met haar maatschappelijke partners.

SWZ wil het verschil maken voor haar huurders, vanuit haar bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ wordt daar elke dag aan gewerkt. Met aandacht. En samen met anderen.

Meer informatie
Een notitie met meer informatie over deze vacature en de procedure kun je downloaden via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 28 juli a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie uploaden met behulp van de button bij de vacature op onze site. Voor resterende vragen kan je ons bellen of e-mailen.

Gezien de adviezen van de regering werken wij grotendeels thuis. Maar via onderstaande nummers kun je ons altijd bereiken.

Namens Terra Management Search | Amersfoort
Monique Vlek, search consultant
06-110 686 59 (maan-, dins-, donderdag 08.30 – 17.00 uur, vrijdag 10:00-16:30 uur)
Vakantie: maandag 13-07-2020 t/m dinsdag 28-07-2020.

Bij afwezigheid kun je contact opnemen met:

Bert Hokken, consultant, 085-070 25 97 | 06-209 589 65

E-mail: terra@terrasearch.nl

Solliciteer direct