Terug naar overzicht

Lid Raad van Commissarissen

  • Woningstichting SWZ
  • Zwolle
  • Vooraankondiging

Terra Management Search start binnenkort met de werving van een Commissaris voor

Woningstichting SWZ
Woningstichting SWZ is een middelgrote woningcorporatie in Zwolle met een warm hart voor haar huurders. Met ongeveer 8000 verhuureenheden speelt de corporatie een belangrijke rol op de lokale woningmarkt. De organisatie telt circa 90 medewerkers en verzorgt in samenwerking met maatschappelijke instellingen huisvesting voor huurders met een relatief laag inkomen en soms een kwetsbare positie. SWZ bouwt, beheert en investeert in leefbaarheid en wijkvernieuwing. De kerntaak van SWZ is het zorgen voor betaalbare huisvesting en bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Regionaal heeft de corporatie hierin de voortrekkersrol als verhuurder van bijvoorbeeld de daklozenopvang ‘De Herberg’ en ‘Vrouwenopvang Overijssel’. SWZ staat bekend als een herkenbare en vooral een sociaal-maatschappelijk betrokken verhuurder met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

De positie
Een van de commissarissen zal ultimo van dit jaar – volgens het aftredingsrooster – vertrekken. Dit betreft een commissarispositie op voordracht van Huurdersbelangen Vereniging ‘De Woonkoepel’.

Over de procedure:
Wij starten binnenkort met de werving van kandidaten voor deze vacature. Op deze website zal een uitgebreide informatienotitie beschikbaar zijn met meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure.
Mocht je geïnteresseerd zijn in de informatienotitie over deze vacature, stuur dan een mail aan onderstaand mailadres o.v.v. functie. Wij sturen je de informatienotitie toe zodra deze gereed is.

Neem bij eventuele vragen gerust contact met ons op.

Dianne Kurvers, Search Consultant
terra@terrasearch | 085 0702597