Terug naar overzicht

Algemeen directeur / bestuurder

  • Fiers
  • Coevorden
  • Vooraankondiging

Algemeen directeur / bestuurder
Binnenkort start Terra Management Search met de werving en selectie van een algemeen directeur / bestuurder bij Fiers te Coevorden.

Fiers, de organisatie
Fiers is de overkoepelende vereniging voor negen protestants-christelijke scholen in de Gemeente Coevorden. Deze negen scholen hebben hun krachten en middelen gebundeld om te kunnen excelleren. De christelijke identiteit van deze kleinschalige organisatie is richtinggevend voor de normen en waarden van waaruit de scholen handelen. De scholen en hun personeelsleden bieden kinderen een veilige en uitdagende leergemeenschap waar ieder kind zich persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen kan leren.

Fiers is afgeleid van het Engelse “force”: kracht. De negen scholen staan samen als vereniging krachtig in de samenleving. Ook staat Fiers voor het Drentse “fier”, wat trots betekent. Want Fiers is trots op al haar leerlingen.

De negen scholen van Fiers zijn verschillend door hun eigen onderwijsaanbod en visie op onderwijs maar werken samen vanuit de gemeenschappelijke strategische visie. Gevoed door en geïnspireerd vanuit de christelijke levensbeschouwelijke overtuiging, speelt Fiers in op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Fiers gaat voor hoogwaardig onderwijs en maakt zich sterk voor alle kinderen zodat ze zich kunnen ontplooien tot kritische denkers met een onderzoekende houding.

Over de procedure
Binnenkort zal op deze site een notitie beschikbaar zijn met meer informatie over de functie, de organisatie en de procedure. Als je geïnteresseerd bent in deze notitie stuur ons dan een mail o.v.v. de naam van deze vacature. Wij sturen je dan de informatienotitie toe zodra deze gereed is.

Voor resterende vragen nodigen we je van harte uit ons te bellen of mailen.

Namens Terra Management Search
Monique Vlek, search consultant
085 0702597 | terra@terrasearch.nl