Terug naar overzicht

Twee Teamregisseurs

 • Stichting Lijn5
 • Alkmaar en Driehuis
 • Werving van kandidaten

 

 

Teamregisseur, de functie
Lijn5, een hooggespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, zoekt 2 teamregisseurs. Het gaat concreet om een Teamregisseur voor de regio Noord-Holland Noord met standplaats Alkmaar en een Teamregisseur voor de regio Driehuis/Kennemerland met als standplaats Driehuis.

De functie van teamregisseur bij Lijn5  is uitvoerend/tactisch van aard. De teamregisseur is binnen gestelde kaders en richtlijnen (resultaat)verantwoordelijk voor meerdere teams (ca. 40 tot 50 fte). De teamregisseur rapporteert aan de manager Zorg. Hij/zij geeft op een coachende en sturende wijze leiding aan de medewerkers. De teamregisseur neemt daarnaast deel aan locatie-overstijgende en beleidsvoorbereidende projecten.

Stichting Lijn5 werkt op een wijze waarin teams/medewerkers de ruimte hebben om binnen randvoorwaarden uitvoering te geven aan de organisatie en de uitvoering van het werk. Werk dat bestaat uit het behandelen en begeleiden van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking, zogenoemde LVB-jongeren.
De zorg aan deze kwetsbare groep jongeren is gebonden aan wettelijke regels en professionele standaarden. In beginsel ligt de verantwoordelijkheid voor de behandeling en begeleiding van de jongeren bij de teams/medewerkers. Dit eigenaarschap wordt randvoorwaardelijk gefaciliteerd door de teamregisseur.

 

Teamregisseur, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • Aantoonbaar hbo- werk- en denkniveau; is in staat om het overzicht te bewaren; heeft een helicopterview en kan goed plannen en organiseren;
 • Het werken in de jeugdzorg kan indringend zijn voor medewerkers en leidinggevenden, affiniteit met de doelgroep is daarom belangrijk.
 • Ruime managementvaardigheden op operationeel en tactisch niveau, bij voorkeur in de zorg;
 • Ervaren manager met brede kennis van en ervaring met leidinggeven aan professionals op voornamelijk hbo-niveau; beheersing van verschillende leiderschapsstijlen (o.a. coachend, participatief, situationeel en directief);
 • (Ruime) kennis van behandelcycli en behandelmethoden betreffende het vakgebied; kennis van vigerende wet- en regelgeving;
 • Zelfstandigheid; beschikt over lef en daadkracht en de behoefte om kartrekker en aanvoerder te zijn; beschikt over stressbestendigheid en het vermogen om de rust te bewaren onder druk;
 • Scherp in sturing op resultaat en financiën; helder leiderschap in de zin van voorbeeldgedrag, perspectieven schetsen, sturen op productie, participatie stimuleren en grenzen stellen en ook zeker aandacht voor persoonlijke coaching en ontwikkeling;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; is laagdrempelig benaderbaar en staat open voor adviezen uit zijn/haar omgeving;
 • Sterke organisatiesensitiviteit, oprecht geïnteresseerd in wat er speelt in de interne organisatie en gemotiveerd om verder te bouwen aan transparantie en vertrouwen.

Stichting Lijn5, de organisatie
Stichting Lijn5 maakt deel uit van Stichting De Opbouw in Utrecht. Dit is een landelijke organisatie voor hulpverlening aan jeugdigen, verstandelijk beperkten en ouderen.

Stichting Lijn5 is in 2008 ontstaan uit een fusie van de instellingen Amstelduin in Noord-Holland, OPL en Meerwijck in Utrecht, en Nové en Woldyne in Gelderland. Elke instelling bracht haar eigen ervaring en expertise mee in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
Stichting Lijn5 is anno 2018 een hooggespecialiseerde jeugdzorgorganisatie die vanuit meerdere locaties werkzaam is in drie provincies, respectievelijk Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. De organisatie heeft een jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de behandeling van complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 23 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB).

De organisatie telt medio 2018 zo’n 500 professionals die gezamenlijk elk jaar ruim 1.100 kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers helpen om hun leven weer ‘op de rails’ te krijgen.
Van deze cliënten krijgt 65% een behandeling thuis of dagbehandeling en 35% een behandeling met verblijf op een locatie van Stichting Lijn5.

Meer informatie
Via onderstaande button kun je een uitgebreide informatienotitie downloaden over deze vacature en de procedure:

Download hier de informatienotitie

 

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk  1 oktober 2018  je motivatie en curriculum vitae.
Je kunt je sollicitatie uploaden via de sollicitatiebutton:

Solliciteer direct

 

Voor resterende vragen nodigen we je uit ons te bellen of e-mailen.
Dianne Kurvers, search Consultant | terra@terrasearch.nl | 085 0702597