Terug naar overzicht

Twee Managers Zorg (Kind & Jeugd en LNG)

  • 's Heeren Loo
  • Ermelo
  • Gesprekken met kandidaten

Manager Zorg, de functie(s)
‘s Heeren Loo regio Ermelo is op zoek naar twee managers: een Manager Zorg voor Kind & Jeugd en een Manager Zorg voor LNG (LVB, NAH, GGZ).

De Manager Kind & Jeugd is verantwoordelijk voor 8 gezinshuizen met ongeveer 15 tot 20 cliënten en 6 locaties met in het totaal 36 cliënten. Circa 85 medewerkers geven zorg aan kinderen en jongeren die niet (meer) in de reguliere zorg terecht kunnen vaak met multi-problematiek.

De Manager LNG is verantwoordelijk voor meerdere locaties met appartementen en studio’s voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die vragen om (zeer) intensieve begeleiding. Vaak is er naast de licht verstandelijke beperking of het niet-aangeboren hersenletsel sprake van aanvullende problematiek. In totaal zijn er 38 cliënten en werken er circa 50 medewerkers.

De managers zijn (pro-)actief binnen de ketenzorg. Daarnaast vergroten zij de vakvolwassenheid en de taakvolwassenheid van de medewerkers, zodat zij binnen steeds ruimere kaders zo zelfstandig als mogelijk kunnen werken. Hierbij zijn continuïteit en stabiliteit, rust en stevigheid voor de teams van groot belang.
De managers zijn integraal verantwoordelijk voor de teams en de resultaten van de afdeling, waarbij de gedragskundigen zorginhoudelijk verantwoordelijk zijn. De managers zijn daarnaast verantwoordelijk voor één of meer projecten (bijv.: nieuwbouw, productinnovatie) en zijn een belangrijke schakel binnen het Zorginkoopplatform.
Daarnaast staan de managers continu in verbinding met de marktvraag naar zorg en ontwikkelen zij daar de juiste producten en productvarianten voor.
Samen met cliënten, medewerkers en het MT ontwikkelt de manager de jaarplannen en voert deze samen met het team uit.

De managers zijn ruim meer dan 50% van hun tijd met mensen bezig. Dit betekent dat het werk voor een flink deel minder planbaar is. Hierbij is het van belang dat je als manager “op afstand maar niet afstandelijk” leidinggeeft.

Manager zorg, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in onderstaand profiel:
• Bekendheid met de doelgroep is een must. Dit kan de VG zijn, maar ook bijvoorbeeld PG, psychiatrie, defensie, beveiliging, verslavingszorg, Politie/Brandweer/Ambulance;
• Leidinggevende ervaring is een pré;
• HBO+ niveau van denken en werken;
• Bekendheid met werken met KPI’s;
• Beleidsmatig inzicht, in staat om op MT-niveau mee te denken en te doen;
• Heeft een giraffeview;
• Is stressbestendig, flexibel, empathisch;
• Is gewend initiatief te nemen;
• Is communicatief zeer vaardig op alle niveaus.

Gezocht wordt naar kandidaten die ondernemend ingesteld zijn, die kansen zien en deze benutten, die plezier hebben in hun werk en in staat zijn om de dienstverlening uit te breiden dan wel aan te passen aan wat klant vraagt.

De ideale kandidaat straalt rust en senioriteit uit, heeft een ‘brede rug’ en kan minstens zo goed kritische feedback ontvangen als geven. Je balanceert goed tussen sturen en regelruimte geven en zet daardoor de teams in hun kracht. En die kracht is: er zijn voor de cliënten, wat er ook gebeurt!

’s Heeren Loo, de organisatie
‘s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. De organisatie biedt hulp door heel Nederland gevarieerd van ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Daarin is de organisatie van bijzondere professionele en persoonlijke waarde. Er wordt ruimte gemaakt voor echte ontmoetingen. Bijna 10.000 cliënten met een verstandelijke beperking krijgen zorg en ondersteuning van ‘s Heeren Loo.

De zorg die ‘s Heeren Loo cliënten met een beperking biedt, staat op nummer één. Iedereen binnen de organisatie draagt hier op zijn manier zijn of haar steentje aan bij. Zo zetten de circa duizend zorgteams van ‘s Heeren Loo zich elke dag in om de cliënten de best mogelijke ondersteuning te geven op het gebied van zorg, wonen, werk en dagbesteding, zodat cliënten en hun verwanten tevreden zijn, zij een leven kunnen leiden zoals zij dat willen en zodat zorgprofessionals plezier en voldoening uit hun werk halen.

’s Heeren Loo regio Ermelo is een onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep. ’s Heeren Loo Zorggroep is al meer dan 125 jaar gevestigd in Ermelo, waar ruim 1600 medewerkers ondersteuning en zorg bieden.

Meer informatie
De omvang van het arbeidscontract is 32 tot 36 uur. De functie is ingeschaald in FWG 60 CAO gehandicaptenzorg.
Een informatienotitie over deze vacature en de procedure kun je downloaden via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren:
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk zondag 7 april a.s. je motivatie en Curriculum Vitae.
Wil je ons bij sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag?
Via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina kun je je gegevens uploaden.

Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen.
Dianne Kurvers, Search Consultant
Terra Management Search | Telefoon 085 070 25 97| www.terrasearch.nl

Solliciteer direct