Terug naar overzicht

Twee leden raad van commissarissen

  • Veluwonen
  • Eerbeek
  • Gesprekken met kandidaten

Twee leden raad van commissarissen

Leden raad van commissarissen, de functies

Voor woningstichting Veluwonen in Eerbeek zijn wij op zoek naar twee leden voor de raad van commissarissen (RvC).
In verband met een tussentijds vertrek van één van de commissarissen is er per direct een vacature. De vacature betreft het lid met het aandachtsgebied ‘maatschappelijk’ en het te benoemen lid zal zo spoedig als mogelijk deel gaan uitmaken van de RvC.

Vanuit efficiencyredenen is ervoor gekozen om gelijktijdig een commissaris te werven voor de vacature die eind 2020 ontstaat door het reguliere vertrek van de commissaris met het aandachtsgebied ‘vastgoed’. De nieuw aan te trekken commissaris wordt uitgenodigd om na de zomer al als toehoorder de RvC-vergaderingen bij te wonen.

Naast de algemene functie-eisen die in de informatienotitie nader omschreven staan, zijn beide aandachtsgebieden in aparte profielen omschreven.

Commissaris met het aandachtsgebied ‘maatschappelijk’, het profiel
Het nieuwe lid van de RvC:
• heeft kennis van de ontwikkelingen op de terreinen zorg en/of welzijn bij voorkeur in samenhang met wonen. Het is een pré indien de actuele werkervaring binnen een van de genoemde sectoren ligt;
• heeft een visie op de rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die zich afspelen in het sociaal domein (wonen, welzijn en zorg) en vervult vanuit deze hoedanigheid een klankbordrol richting de bestuurder;
• heeft kennis van en inzicht in sociale processen en behoeftes in de gemeenschappen waar de corporatie bezit heeft en die de strategische keuzes van de corporatie beïnvloeden;
• heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van de corporatie (o.a. bewoners, woningzoekenden, dorpsraden, huurderspanel, de (drie) gemeenten en welzijnsorganisaties);
• heeft een relevant netwerk binnen de lokale en regionale gemeenschappen en kan daardoor lokale/regionale maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren;
• kent de zuidoostkant van de Veluwe en heeft voeling met de cultuur in het leefgebied van de huurder van Veluwonen;
• kent de vraagstukken van de huurders en heeft steeds de belangen van deze doelgroep voor ogen;
• begrijpt dat het ‘eigen’ dorp grote invloed heeft op het woongenot van de huurder.

Commissaris met het aandachtsgebied ‘vastgoed’, het profiel
Dit nieuwe lid van de RvC:
• heeft kennis van maatschappelijk vastgoed, bij voorkeur meer specifiek de vastgoedvraagstukken die van invloed zijn op de corporatie en de (mogelijke) impact die dit heeft op de vastgoedportefeuille;
• heeft affiniteit met vastgoedstrategie (transitie van de vastgoedportefeuille), heeft kennis van strategisch voorraadbeleid en weet de vertaling te maken naar wat dit betekent voor de complexen van de corporatie binnen het landelijk gebied waar zij acteert;
• heeft kennis van de thema’s duurzaamheid en circulair bouwen en de te nemen energetische maatregelen in vastgoed;
• heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond, kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, herstructurering en maatschappelijke voorzieningen.
• heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht en regels m.b.t. aan- en uitbesteding van werkzaamheden;
• heeft mede vanuit deze kennis het vermogen projecten te beoordelen op risico’s met betrekking tot de woningmarkt in het werkgebied van Veluwonen en de financiële haalbaarheid.

Veluwonen, de organisatie
Veluwonen huisvest zo’n 4.000 huishoudens aan de zuidoostkant van de Veluwe. De huizen staan in en rond de drie gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden. Ze staan verspreid over 16 dorpen waar kleinschaligheid, overzichtelijkheid en saamhorigheid belangrijk zijn.

Per 1 januari 2017 zijn Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen gefuseerd en verder gegaan onder een nieuwe naam: Veluwonen. Daarmee is een nieuwe organisatie ontstaan.
Maar wel één met een enorme geschiedenis. De oudste voorloper, Woningbouwvereniging Eerbeek, werd op 30 juni 1917 opgericht.

Veluwonen biedt mensen met een bescheiden inkomen een huis dat zij tot een thuis kunnen maken. Bij Veluwonen realiseert men zich namelijk dat een huis, hoe vanzelfsprekend of gewoon ook, voor iedereen bijzonder is.

De circa 40 medewerkers van Veluwonen doen hun uiterste best om mensen een zo betaalbaar mogelijk huis te bieden, dat comfortabel en duurzaam is en bijdraagt aan een prettig straatbeeld en een mooi dorp.

Meer informatie
Een notitie met meer informatie over deze vacature en de procedure kun je downloaden via de button onderaan deze pagina.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 1 februari a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae.
Je kunt je sollicitatie uploaden middels een button bij de vacature op onze site.

Voor resterende vragen kan je ons bellen of e-mailen.

Monique Vlek, search consultant
Terra Management Search
Amersfoort | 085 – 070 25 97 | terra@terrasearch.nl

Solliciteer direct