Terug naar overzicht

2 Leden raad van commissarissen

  • Woningstichting Putten
  • Putten
  • Gesprekken met kandidaten

Voor Woningstichting Putten (WSP) zijn wij op zoek naar twee leden raad van commissarissen (RvC) voor de aandachtsgebieden “juridisch / goverance” en “zorg / welzijn / sociaal domein / volkshuisvestelijk”.

De organisatie
WSP is dé partij die in Putten zorgt voor passende huisvesting voor mensen die, vanuit financiële of sociale omstandigheden, hier niet zelf in kunnen voorzien.

WSP is een kleine maar professionele corporatie. Zij beheert ongeveer 2.100 kwalitatief goede huurwoningen. De organisatie richt zich ook op het ontwikkelen
en realiseren van nieuwe sociale huurwoningen en daarbij horende diensten. Er wordt binnen de mogelijkheden gewerkt naar een situatie zonder knelpunten
op de woningmarkt. Maatschappelijke betrokkenheid met oog voor ontwikkelingen is hierbij één van de kernwaarden.

De functie
Als lid van de RvC houd je toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook sta je het bestuur gevraagd en
ongevraagd met raad terzijde.

Voel jij je sociaal-maatschappelijk betrokken en beschik je over een achtergrond die past bij het niveau van deze functie?
Dan komen wij graag uiterlijk woensdag 31 augustus 2022 met je in contact.

Via onderstaande buttons vind je meer informatie en de mogelijkheid om te solliciteren.

Solliciteer direct