Benoemingen die wederzijds inspireren

Search

Terra Management Search is gespecialiseerd in de werving en selectie van kandidaten voor bestuurders-, directie-, management- en toezichthoudende functies.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk afkomstig uit de zorg, maar wij zijn ook sterk aanwezig in branches als woningcorporaties en maatschappelijke en zakelijke dienstverlening. We beschikken over een groot netwerk van interessante kandidaten voor deze sectoren. Voor een beperkt aantal advocaten- en notarissenkantoren zoeken wij tevens juridische professionals.

Onze zeer ervaren senior consultants richten zich bij werving en selectie op de profieleisen, persoonlijkheid en stijl van de kandidaten én op de cultuur en identiteit van uw organisatie. Immers, de kwalificaties van de kandidaat zijn cruciaal, maar minimaal net zo belangrijk is de match met de context/cultuur. Deze aanpak resulteert in duurzame benoemingen die wederzijds inspireren. En dat is ook altijd ons doel. Wij leggen hieronder graag onze werkwijze uit.

 

Onderscheidende waarden

 • Duurzame dienstverlening
 • Met persoonlijke aandacht
 • Deskundigheid voorop
 • We nemen alles uit handen
 • Maar stemmen altijd met u af

Het juiste profiel bepalen

Onze consultants maken diepgaande analyses van uw organisatie die de basis vormen voor het kandidaatsprofiel. We onderzoeken onder meer de structuur en cultuur, huidige situatie en de gewenste toekomst van organisaties. Hiervoor interviewen we stakeholders zoals bestuurders, toezichthouders, medezeggenschaps- en cliëntenraad en raadplegen openbare jaarverslagen en interne beleidsdocumenten. In een uitgebreide informatienotitie leggen we onze bevindingen vast en presenteren we een schets van uw organisatie. Hieruit vloeit het profiel voort, dat we samen vaststellen, waarna het searchtraject echt kan aanvangen.

Werving en selectie doen we breed en actief: we plaatsen, in overleg met u, advertenties op websites of in kranten, benaderen relaties uit onze database en zetten ‘headhunting’ in. Onze consultants worden hierbij ondersteund door een search consultant, die potentiële kandidaten actief benadert (headhunting), binnen én buiten ons netwerk. Onze werving en selectie diensten zijn exclusief gericht op de zorg, woningcorporaties, maatschappelijke en zakelijke dienstverlening. Dankzij deze focus beschikken we over een grote databank met geschikte kandidaten in deze branches. Bovendien richten we ons ook altijd op het vinden van kandidaten buiten ons netwerk, bijvoorbeeld via onze bestaande relaties.

De beste match vinden

De volgende stap in de werving en selectie procedure is het selecteren van uw ideale kandidaat uit de belangstellenden. Dat doen we door zijn of haar competenties scherp te toetsen aan de profieleisen en op basis van de indrukken uit persoonlijke gesprekken in de voorselectie. Relatief veel kandidaten nodigen wij vervolgens uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. De keuze die daarop volgt, is mede gebaseerd op onze inschatting of een kandidaat in staat is om de ambities van uw organisatie te realiseren. Die afweging kunnen we maken dankzij onze kennis, ervaring en intuïtie. Het vinden van de beste match tussen de competenties en persoonlijkheid van de kandidaat en de gewenste toekomst van uw organisatie, is wat ons drijft en waar onze opdrachtgevers ons om prijzen.

Na een digitale screening van de meest geschikte kandidaten, presenteren wij hun curricula vitae aan u. Naast de beste matches op basis van het gewenste profiel presenteren we geregeld kandidaten die buiten de gestelde kaders vallen. Dit wordt door opdrachtgevers zeer gewaardeerd, omdat dit ook vaak voor nieuwe inzichten kan zorgen. Terra begeleidt ten slotte de gespreksrondes met de door u geselecteerde kandidaten en onderhoudt de contacten met alle betrokkenen. Wij nemen u alle organisatorische zaken uit handen en stemmen de precieze invulling met u af.

Assessments

Terra kan u bij werving en selectie trajecten ook van dienst zijn met de organisatie van assessments en inwinnen van referenties. We kiezen er bewust voor om externe bureaus te betrekken bij een eventueel assessment, omdat wij iedere interferentie met het selectieproces willen voorkomen. Indien u de beoogde kandidaat een assessment wil laten afleggen, kunnen wij samen met u een passend bureau selecteren en briefen. Hierna organiseren wij voor u het assessment en de bespreking van de rapportage. Onze consultants of uzelf kunnen referenties inwinnen, afhankelijk van uw wensen en uw eventuele bekendheid met de referenten.

Vacatures

  • Manager sociaal domein
  • Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
  • Apeldoorn
  • Werving van Kandidaten
  • Manager Kind & Jeugd
  • 's Heeren Loo regio Ermelo
  • Ermelo
  • Werving van Kandidaten
  • Manager JeugdzorgPlus
  • 's Heeren Loo Groot Emaus
  • Ermelo
  • Werving van Kandidaten
  • Manager zorg
  • 's Heeren Loo regio Midden Nederland
  • Nijkerk
  • Werving van Kandidaten
Bekijk alle vacatures