Privacy Verklaring

Privacy Statement

De bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens wordt in dit privacy statement toegelicht. Terra Management Search respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik Persoonsgegevens

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Terra Management Search en zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden via ons online aanmeldformulier (eventueel op een van de openstaande posities) of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie. Terra Management Search gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat a) in te schrijven in het kandidatensysteem, b) in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Terra Management Search openstaande posities invult, c) in het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies. Kandidaten die zich via een site of na persoonlijk contact aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, dan wel voor een langere termijn mochten geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie Terra Management Search bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via terra@terrasearch.nl. Een verzoek wordt binnen 1 maand behandeld.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Terra Management Search bedrijfsmatig gebruikt. De applicaties van Terra Management Search worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

Derde partijen

Terra Management Search schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van Terra Management Search voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen/website

Terra Management Search blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruiken de Sites van Terra Management Search maar 1 cookie, te weten: Google Analytics. Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan Terra Management Searchde website blijven optimaliseren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Terra Management Search. Kandidaten van wie Terra Management Search persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.