Nieuwe manager of bestuurder: Keuzes en dilemma’s

Gratis whitepaper voor werving nieuwe manager, directeur of bestuurder!

We hebben een uitgebreide whitepaper geschreven over belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij de werving en selectie van een nieuwe manager of bestuurder binnen een organisatie. Wat zijn keuzes en dilemma’s? Waar moet je rekening mee houden en wat speelt er eigenlijk allemaal mee bij deze keuze.

Doe er uw voordeel mee en wie weet zijn wij wel de partij die uw organisatie verder kan helpen om deze keuzes te maken!

Draagvlak creëren

Organisaties streven continu naar optimalisatie en cultuurverbetering. Nieuwe collega’s kunnen hier een positieve rol in spelen. Echter, het gebrek aan intern draagvlak kan hun succes belemmeren. Daarom is het cruciaal om bij de start van elke sollicitatieprocedure draagvlak te creëren onder collega’s op alle niveaus.

Transparantie

Betrek medewerkers bij het actualiseren van het functieprofiel. Het samen opstellen van de profielschets leidt al tot scherpere keuzes en een beter inzicht. Wees realistisch over de organisatieen de verwachtingen. Elke verfraaiing kan leiden tot teleurstelling na indiensttreding.

Werving

Traditionele wervingsmethoden zoals krantenadvertenties zijn vaak duur en ineffectief. De focus ligt op digitale jobmarketing en steeds meer in een directe benadering van kandidaten. Korte digitale wervingsteksten met doorklik naar een uitgebreidere tekst passen in deze tijd. Functiebenaming moet kloppen met de functie-inhoud. Directe benadering kan leiden tot geschikte kandidaten uit onverwachte hoek.

Selectie

Het cv geeft een helder trackrecord, een motivatiebrief is ondersteunend. Naast een match op de ‘harde’ criteria is de culturele fit even belangrijk.Een klik met de kandidaat is het halve werk, maar passen bij de (gewenste) cultuur is de andere helft.

Gespreksvoering

De kandidaat staat centraal in de sollicitatiegesprekken. Temper je eigen enthousiasme en voorkom dat je het gesprek domineert. Het is belangrijk om door te vragen en zorg ervoor dat het gesprek verschillende aspecten van de kandidaat belicht. Geef ruimte aan kandidaten om vragen te stellen het is immers over en weer een kennismaking. Om draagvlak te creëren laat meerdere medewerkers participeren, werk bijvoorbeeld met twee gemêleerde commissies die parallel interviewen. Maak vooraf duidelijk wie er beslist.

Arbeidsvoorwaarden

Naast de taken en de cultuur, is de beloning een kritieke factor voor sollicitanten. Wees daarom vanaf het begin duidelijk over de salarisschaal en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hybride werken is hierbij een arbeidsvoorwaarde die zeer op prijs gesteld wordt.

Procedure

Geef in het begin van de procedure aan of er een diplomacontrole, referentiecheck of assessment zal plaatsvinden. Leg ook vroegtijdig de tijdsplanning vast, dit helpt voorkomt vertraging. Houdt procedures kort, zodat kandidaten niet ‘overlopen’.

Hulp nodig bij uw werving in selectie?

Terra Management Search is gespecialiseerd in de werving en selectie van kandidaten voor bestuurders-, directie-, management- en toezichthoudende functies. Heeft u hulp nodig bij de invulling van een specifieke vacature? Neem contact met ons op!